سفارش تبلیغ
صبا

شـصت_و_یکمین بـهار زنـدگـیت مـبارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدای به هم خوردنِ بالِ معصومِ فرشته ها می آید ، انگار آمدنِ تـــو نزدیکست ...

خورشید کمیل هزاران صلوات نذر بودنت
 شصت و یکمین بـهار زنـدگـیت مـبارک
یکم اردیبهشت ، تولدت مبارک